#1 2020-08-25 06:11:02

LayneDemetria
Member
Registered: 2020-08-19
Posts: 12

XeXe máy Xe Honda Winner X đang giảm giá: 41tr9 bản ABS

XeXe máy   Xe Honda Winner X đang giảm giá: 41tr9 bản ABS, 38 triệu bản thường (đã ra biển số)   Nam Air4 giờ  Bình luận: 78      78 Bình luận 12 3      NDC9057 Hết cơ hội cho cửa hàng ép giá con này.
Ghét nhất ở thằng honda là cửa hàng nào cũng nâng giá quá cao so với đề xuất giờ thấp hơn đề xuất thì mình hả hê

Offline

ibet888

Board footer

Powered by FluxBB