#1 2020-08-25 12:06:43

CantuChelsey
Member
Registered: 2020-08-22
Posts: 7

Kang Win38 phút Bình luận: tự dưng 2 hôm nay

Máy tínhMáy tính Mac, macOS   tự dưng 2 hôm nay, macOS Catalina 10.15.6 không kết nối Airdrop với iphone 6s plus ios 13.1.2.
Kang Win38 phút  Bình luận:      tự dưng 2 hôm nay, macOS Catalina 10.15.6 không kết nối Airdrop với iphone 6s plus ios 13.1.2 được, trước đó mình kết nối bình thường luôn, Có anh em nào biết fix lỗi không giúp mình với, xin cảm ơn.
Thích    Chia sẻ  Báo xấu     Tags: macoshỏi đáp    Bình luận                  Sony Xperia#xperia    Smartwatch#smartwatch    + 219     + 122     + 101     + 60  ĐẠI BÀNG Cường Trần Quốc  362  bài đăng   + 55.

Offline

ibet888

Board footer

Powered by FluxBB