#1 2020-08-25 10:44:00

TillSanto
Member
Registered: 2020-08-21
Posts: 8

Vụ này hot nhất hôm nay | Tinh tế

Vụ này hot nhất hôm nay   Bình luận: 22     Nhận thông báo      Vụ này hot nhất hôm nay ‘’Tao bắn vỡ sọ mày’’ Quá đáng          Báo xấu   Chocolate1996 , songthuong09.

Lê văn zyx           22 Bình luận       VIP  Sử dụng công cụ hổ trợ không đúng mục đích

bị công an thu súng rồi               TÍCH CỰC  Mấy bác được giao súng cứ hay ảo tưởng sức mạnh từ vũ khí nóng được giao.
như bên Mỹ, có súng là lênh nghênh lên, hứng lên là móc súng đùng đoàng.
hoặc là vô bệnh viện, hay là ra nghĩa trang.
Có bắn thắng được thì cũng ở tù, chết người thì tính từ chục năm trở lên.
Vô tù lại gặm nhấm sai lầm.
Lần này bác này ở tù rồi.
CHẢNH.
VIP  Chỉ là vật hình trụ màu đen giống súng thôi

Offline

ibet888

Board footer

Powered by FluxBB