#1 2020-08-25 23:27:05

EmersonBoc
Member
Registered: 2020-08-25
Posts: 23

lucky.luke43 phút Bình luận: 2 Hi anh em

Hi anh em.

Nhờ anh em tư vấn mua Ipad nào thích hợp cho ku con mới vào lớp 1

mục đích học tiếng.
lucky.luke43 phút  Bình luận: 2      Hi anh em.
Nhờ anh em tư vấn mua Ipad nào thích hợp cho ku con mới vào lớp 1, mục đích học tiếng Anh, toán, luyện violympic này nọ.
Mình chỉ cần dùng ổn định và lâu lâu đỡ phải thay đổi.
Cảm ơn anh em.

Ipadhỏi đáp   2 Bình luận    AnPhong MobileTrứng 35 phút  Với nhu cầu của bạn

mình nghĩ bạn tham khảo, nếu thích ipad nhỏ thù có ipad mini 3, mini 4, loại to hơn thì có ipad air, ipad air 2 bạn nhé.

Bạn tham khảo xem ạ    lucky.luke  thích nội dung này          Sang

TrầnĐẠI BÀNG 9 phút  Với nhu cầu của bác thì nên cho đăng kí mấy lớp English trung tâm là tốt nhất.

Nhiệm vụ#nhiemvu    Sony Xperia#xperia

Offline

ibet888

Board footer

Powered by FluxBB