#1 2020-08-23 03:58:34

odewrcxligkl
Member
Registered: 2020-08-02
Posts: 4,633

Bkav vẫn là nhà sx đầu tiên nghiên cứu tính năng này

Nhắc lại cho các bạn anti ở đây nhớ (cộng đồng công nghệ Việt Nam ai cũng đã rõ) rằng từ 2016,.
Lạc Việt 2020    Nhắc lại cho các bạn anti ở đây nhớ (cộng đồng công nghệ Việt Nam ai cũng đã rõ) rằng từ 2016, .

Sếp và đội ngũ Bkav đã lên ý tưởng CAMERA DƯỚI MÀN HÌNH từ lâu nhé

Tính đầu tiên là phải tính như vậy, .

Chứ chả phải hãng cỏ hay China phone tuyên bố đầu tiên như vừa rồi

Sếp đã khẳng định là công nghệ đó chưa đủ tốt, làm giảm chất lượng trải nghiệm và cả vấn đề bảo mật nữa.
Theo ý mình, Bkav vẫn là nhà sx đầu tiên nghiên cứu tính năng này, như A.
I, .

Chụp đóng băng khoảnh khắc và hàng tá thứ đầu tiên trên TG nhé

Chúc các bạn sáng suốt trong nhận định.
aspenmade   bphone     aspenmade40 phút  wow            kirakun27739 phút  Ấn Đo              Ky Nhong Bùi Nghiên cứu cái mõm mày và sếp mày.
Tiền hậu bất nhất đây.
Loại chúng mày nghiên cứu được thì tao ạ.

Chúng mày bê nguyên cái b86 bên Tàu về mà in được cái logo lên là tao đã thấy ok rồi

Cho tao xem cái nhà máy và khu nghiên cứu của chúng mày đi.
davichuynh12330 phút  kinh đấy

Offline

ibet888

Board footer

Powered by FluxBB